Το πενταβέλονο, βαλκανικό ή το «πεύκο» πεύκο… το Pinus peuce!

Το είδος

Το πεύκο αυτό εντοπίζεται σε 3 θέσεις στην Ελλάδα (Ροδόπη, Λαϊλιά και Βόρα) και σε λίγες ακόμα θέσεις μόνο στα Βαλκάνια. Είναι το μοναδικό πεύκο των βαλκανίων που οι βελόνες του βγαίνουν ανά πέντε σε βραχυκλάδια και όχι ανά δυο, όπως τα υπόλοιπα είδη πεύκων.

Η ονομασία του

O γνωστός κρόκος του Βελουχίου

Crocus veluchensis στον Όλυμπο
Crocus veluchensis στον Όλυμπο

 

Κείμενο Γιώργος Κατσαρός

 

Ο κρόκος του Βελουχίου

Το είδος Crocus veluchensis ονομάστηκε «κρόκος του Βελουχίου» γιατί βρέθηκε και περιγράφτηκε πρώτη φορά στο Βελούχι. Το είδος φύεται μόνο στη Βαλκανική Χερσόνησο και ανθίζει την άνοιξη, σε μεγάλα υψόμετρα και συνήθως σε σημεία όπου λιώνουν τα χιόνια.

Οι κρόκοι της Ελλάδας

Πιο ενδημικό δεν γίνεται!!!

Το Jankaea heldreichii
Το Jankaea heldreichii σε γραμματόσημο

Επιμέλεια - Κείμενο Λίτσα Γκαβού

 

Το είδος

Το Jankaea heldreichii, εκτός από ενδημικό είδος είναι και ενδημικό γένος του Ολύμπου (δηλαδή το γένος Jankaea απαντάται μόνο στον Όλυμπο και πουθενά αλλού στον κόσμο)!!! Προστατεύεται από πολλές Συνθήκες, Διατάξεις κλπ. ενώ θεωρείται είδος χλωρίδας προτεραιότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ.

Η εύρεση και η αναγνώρισή του

Ο πλάτανος στο Κράσι, ένα από τα μεγαλύτερα πλατάνια στην Ελλάδα και στον κόσμο

Πλάτανος στο Κράσι σήμερα
Ο πλάτανος στο Κράσι το 1935 (Κοζυράκη κ.ά. 2007, από την κ. Γιούλη Ιεραπετριτάκη)

 

Επιμέλεια - Κείμενο Γιάννης Φραγκάκης & Χρήστος Ράμμος

 

Τα χαρακτηριστικά του

Pages