Ο πλάτανος στο Κράσι, ένα από τα μεγαλύτερα πλατάνια στην Ελλάδα και στον κόσμο

Πλάτανος στο Κράσι σήμερα
Ο πλάτανος στο Κράσι το 1935 (Κοζυράκη κ.ά. 2007, από την κ. Γιούλη Ιεραπετριτάκη)

 

Επιμέλεια - Κείμενο Γιάννης Φραγκάκης & Χρήστος Ράμμος

 

Τα χαρακτηριστικά του

Pages