ΕΒΕ

Το δεύτερο newsletter της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας

Η Ελληνική Βοτανική Εταιρεία δημοσίευσε το δεύτερο newsletter (Ενημερωτικό Δελτίο) τον Ιούλιο του 2017. Το τεύχος περιλαμβάνει τις δραστηριότητες της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, αλλά και διάφορα άλλα σημαντικά "βοτανικά" θέματα του πρώτου εξαμήνου του 2017. Το πρώτο newsletter δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο του 2017.

Μπορείτε να κατεβάσετε το newsletter από εδώ.

Το πρώτο newsletter της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας

Η Ελληνική Βοτανική Εταιρεία δημοσίευσε το πρώτο newsletter (Ενημερωτικό Δελτίο) τον Ιανουάριου του 2017. Το τεύχος περιλαμβάνει τις δραστηριότητες της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, αλλά και διάφορα άλλα σημαντικά "βοτανικά" θέματα της προηγούμενης χρονιάς.

Μπορείτε να κατεβάσετε το newsletter από τον σύνδεσμο παρακάτω.