Τα πιο σημαντικα της Ελλαδας

Δείτε λίστες με τα πιο σημαντικά και προστατευόμενα φυτά στην Ελλάδα!

 

Αναρτήθηκε η 3η έκθεση αναφοράς για τα είδη χλωρίδας της Ελλάδας

Το ενδημικό είδος του Ολύμπου, Jankaea heldreichii

Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα της 3ης εθνικής έκθεσης αναφοράς για τα είδη χλωρίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος της Ελλάδας. Στην έκθεση περιλαμβάνονται τόσο τα έντυπα αναφοράς (δηλαδή η κατάσταση διατήρησης των ειδών χλωρίδας), όσο και οι χάρτες εξάπλωσης και εύρους εξάπλωσης.

Τα συνημμένα αρχεία (για κάθε τύπο οικοτόπου) σε μορφή pdf μπορείτε να τα βρείτε εδώ.

Μνημειακά ελαιόδεντρα της Κρήτης

Στην Κρήτη, ο Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης (ΣΕΔΗΚ) έχει ανακηρύξει πολλά ελαιόδεντρα ως μνημειακά. Οι τοπικές κοινότητες και οι Δήμοι της Κρήτης προτείνουν σημαντικά ελαιόδεντρα για να ανακηρυχτούν ως μνημειακά και ακολούθως οι προτάσεις τους κρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου και μεταβιβάζονται στην Περιφέρεια Κρήτης. Ο Σύνδεσμός αποτελείται κυρίως από αρχαιολόγους και γεωπόνους και συνεργάζεται στενά με το ΤΕΙ Κρήτης.

Κάποια από τα μεγαλύτερα σε ηλικία δένδρα στην Ελλάδα και Κύπρο!

Δείτε ποια είναι κάποια από τα μεγαλύτερα σε ηλικία δέντρα στην Ελλάδα και στην Κύπρο:

Η αρχαιότερη ελιά (Olea europaea) στον κόσμο είναι όπως όλες οι έρευνες δείχνουν, στο χωριό Βούβες, στα Χανιά, με ηλικία 3.000 με 5.000 ετών (το πιο πιθανό είναι 3.500 ετών). Δείτε περισσότερα: http://wi-fi-votaniki.net/node/20

Προστατευόμενα είδη στην Ελλάδα, βάση του ΠΔ 67/1981

 Το Προεδρικό Διάταγμα «Περί προστασίας της αυτοφυούς Χλωρίδος και Άγριας Πανίδος και καθορισμού διαδικασίας συντονισμού και Ελέγχου της Ερεύνης επ΄ αυτών» προβλέπει ειδικά, αυστηρότερα, μέτρα προστασίας για τα είδη της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας (ενδημικά είδη, αμφίβολα ενδημικά είδη, μη ενδημικά - σπάνια και κινδυνεύοντα είδη), τα οποία επιβάλλεται να τηρούνται απαρέγκλιτα κατά την εφαρμογή από τις υπηρεσίες σας των διατάξεων της σύμβασης CITES αναφορικά με τα είδη αυτά.

Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης (μεμονωμένα άτομα)

Ως Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης κηρύσσονται εκτάσεις, δημόσιες ή μη, που παρουσιάζουν παλαιοντολογικό, γεωμορφολογικό και ιστορικό ενδιαφέρον, καθώς και συστάδες δένδρων ή δένδρα ή και σπάνια είδη φυτών που έχουν ιδιαίτερη βοτανική, φυτογεωγραφική, αισθητική και ιστορική σημασία. Εδώ παρουσιάζονται μεμονωμένα δέντρα που αποτελούν Διατηρητεα Μνημεία της Φύσης (για περιοχές βλέπε εδώ). Τα Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης ανανεώνονται συνεχώς και υπάρχει περίπτωση καθυστέρησης στην εγγραφή νέων δεδομένων!