ασφόνδυλος

Το φυτό του κάτω κόσμου, η “αδυναμία” του Άδη: ασφόδελος (Asphodelus)...

Από τους ασφοδελώνες της Θεσσαλίας

Ο ασφόδελος

Ο ασφόδελος ή ασφόνδυλος (Asphodelus) είναι ένα γένος φυτών που περιλαμβάνει είδη που απαντώνται σε περιοχές με έντονη βόσκηση ή πυρκαγιές ή με έντονες ξηροθερμικές συνθήκες, καθώς είναι αρκετά ανθεκτικό και επειδή δεν βόσκεται από τα ζώα.

Στην αρχαία Ελλάδα