βιοποικιλότητα

Συνέδριο «Περιβαλλοντική Ευθύνη, πρόληψη και αποκατάσταση: προσκλήσεις και ευκαιρίες για την προστασία της βιοποικιλότητας στην Ελλάδα» στο Ηράκλειο, 8-10 Σεπτεμβρίου

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης-Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, διοργανώνει συνέδριο με τίτλο «Περιβαλλοντική ευθύνη, πρόληψη και αποκατάσταση: προκλήσεις και ευκαιρίες για την προστασία της βιοποικιλότητας στην Ελλάδα», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο Κρήτης, στις 8-10 Σεπτεμβρίου 2017.