διάγραμμα

Τα τελευταία 100 χρόνια: η κλιματική αλλαγή

Το παρακάτω διάγραμμα δίνει τη μέση θερμοκρασία, ανά χώρα, τα τελευταία 100 χρόνια. Χαρακτηριστικό είναι ότι η αύξηση της θερμοκρασίας είναι εμφανής τη δεκαετία του 80', όπου και για πρώτη φορά διατυπώθηκε τότε το "φαινόμενο του θερμοκηπίου" (τώρα πλέον γνωστό ως "κλιματική αλλαγή"). Κάθε μπάρα αντιστοιχεί με τα κλιματικά δεδομένα κάθε χώρας (η Ελλάδα είναι στο νοτιοδυτικό τμήμα του κύκλου), όπου το μπλε χρώμα της μπάρας σημαίνει τιμή θερμοκρασίας μικρότερη της μέσης θερμοκρασίας και με κόκκινο χρώμα τιμή μεγαλύτερη. Επάνω δεξιά είναι η μπάρα με τη μέση παγκόσμια θερμοκρασία ανά έτος.