γκορτσιά

Τελικά, «πόσα απίδια πιάνει ο σάκος»;

Αγραπιδιά ή γκορτσιά ανθισμένη

 

Επιμέλεια – Κείμενο MSc Φώτω Κόνσολα

 

Ποια είναι τα απίδια

Απίδια είναι τα γνωστά αχλάδια. Στις παλαιότερες εποχές όμως τα αχλάδια δεν είχαν τη μορφή που έχουν σήμερα, αλλά ήταν μικρότερα και με σχήμα πιο ακανόνιστο. Η αχλαδιά ήρθε στην Ελλάδα από την περιοχή της Κασπίας, ενώ στην Ελλάδα υπάρχουν άγρια είδη αχλαδιάς, όπως είναι η γκορτσιά (Pyrus spinosa).

H ιστορία