Λίμνες

Εκτός από τη βλάστηση των ακτών λιμνών που είναι παρόμοια με αυτή των ποταμών, μέσα στις λίμνες εμφανίζεται και υδρόβια βλάστηση με "επιπλέοντα" ή "βυθισμένα" είδη.

 

Το λημνοσπήλαιο της Μελισσάνης στην Κεφαλλονιά

photo by Andrey Grinyov

Το σπήλαιο

Πρόκειται για μια από τις πιο εντυπωσιακές λίμνες στον κόσμο: συμπεριλαμβάνεται στις 5 ή στις 10 κορυφαίες λίμνες για επίσκεψη στα μεγαλύτερα ταξιδιωτικά πρακτορεία. Ανακαλύφθηκε το 1951 από τον σπηλαιολόγο Γιάννη Πετρόχειλο. Το 1963 Αυστριακοί γεωλόγοι επιστήμονες επιβεβαίωσαν πως το νερό του σπηλαίο αναμειγνύεται υπογείως με το θαλασσινό νερό από τις Καταβόθρες του Αργοστολίου αλλά και όμβρια ύδατα.

Τα χαρακτηριστικά του

Pages