Προστατευόμενες περιοχές

Λίστες και κατάλογοι με τις προστατευόμενες περιοχές στην Ελλάδα!

 

Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης (περιοχές)

Ως Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης κηρύσσονται εκτάσεις, δημόσιες ή μη, που παρουσιάζουν παλαιοντολογικό, γεωμορφολογικό και ιστορικό ενδιαφέρον, καθώς και συστάδες δένδρων ή δένδρα ή και σπάνια είδη φυτών που έχουν ιδιαίτερη βοτανική, φυτογεωγραφική, αισθητική και ιστορική σημασία. Εδώ παρουσιάζονται συστάδες που αποτελούν Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης (για μεμονωμένα άτομα βλ. http://wi-fi-votaniki.net/node/720):

Pages