2. Φύλλα λεπιοειδή

Διαβάζοντας τις επιλογές της κλείδας, επιλέγετε την πρώτη που ταιριάζει με το δείγμα που έχετε. Το επιλέγετε πατώντας το νούμερο μπροστά. Ο σύνδεσμος πάνω στις λέξεις είναι για επεξήγηση της ορολογίας που χρησιμοποιείται.

ΠΡΟΣΟΧΗ: περιλαμβάνονται μόνο αυτοφυή ξυλώδη είδη. Η κλείδα διαμορφώνεται συνεχώς και μπορεί πολλά είδη να μην είναι ενσωματωμένα στην κλείδα!

 

1. Καρπός ξυλώδης στρόβιλος

2. Καρπός ραγοστρόβιλος

3. Καρπός όχι όπως παραπάνω, δέντρα ή με μορφή δέντρων (Tamarix sp., υπό κατασκευή)

4. Καρπός όχι όπως παραπάνω, θάμνος (Calluna vulgaris, υπό κατασκευή)

 

 

 

 

 

 

 

There is currently no content classified with this term.