3. Φύλλα απλά, αντίθετα ή σπονδυλωτά

Διαβάζοντας τις επιλογές της κλείδας, επιλέγετε την πρώτη που ταιριάζει με το δείγμα που έχετε. Το επιλέγετε πατώντας το νούμερο μπροστά. Ο σύνδεσμος πάνω στις λέξεις είναι για επεξήγηση της ορολογίας που χρησιμοποιείται.

ΠΡΟΣΟΧΗ: περιλαμβάνονται μόνο αυτοφυή ξυλώδη είδη. Η κλείδα διαμορφώνεται συνεχώς και μπορεί πολλά είδη να μην είναι ενσωματωμένα στην κλείδα!

 

1. Φύλλα λειόχειλα (ή έστω κυματοειδή)

2. Φύλλα πριονωτά, οδοντωτά ή λοβωτά

 

 

 

 

 

There is currently no content classified with this term.