4. Φύλλα απλά, εναλλασσόμενα ή σε δέσμες

Διαβάζοντας τις επιλογές της κλείδας, επιλέγετε την πρώτη που ταιριάζει με το δείγμα που έχετε. Το επιλέγετε πατώντας το νούμερο μπροστά. Ο σύνδεσμος πάνω στις λέξεις είναι για επεξήγηση της ορολογίας που χρησιμοποιείται.

ΠΡΟΣΟΧΗ: περιλαμβάνονται μόνο αυτοφυή ξυλώδη είδη. Η κλείδα διαμορφώνεται συνεχώς και μπορεί πολλά είδη να μην είναι ενσωματωμένα στην κλείδα!

 

1. Φύλλα οδοντωτά, πριονωτά

2. Φύλλα λοβωτά

3. Φύλλα λειόχειλα

 

 

 

 

 

There is currently no content classified with this term.