5. Φύλλα σύνθετα

Διαβάζοντας τις επιλογές της κλείδας, επιλέγετε την πρώτη που ταιριάζει με το δείγμα που έχετε. Το επιλέγετε πατώντας το νούμερο μπροστά. Ο σύνδεσμος πάνω στις λέξεις είναι για επεξήγηση της ορολογίας που χρησιμοποιείται.

ΠΡΟΣΟΧΗ: περιλαμβάνονται μόνο αυτοφυή ξυλώδη είδη. Η κλείδα διαμορφώνεται συνεχώς και μπορεί πολλά είδη να μην είναι ενσωματωμένα στην κλείδα!

 

1. Φύλλα με περισσότερα από 4 φυλλάρια, φύλλα αντίθετα

2. Φύλλα με περισσότερα από 4 φυλλάρια, φύλλα εναλλασσόμενα

3. Φύλλα με λιγότερα από 4 φυλλάρια, φύλλα αντίθετα (Staphylaea, υπό κατασκευή)

4. Φύλλα με λιγότερα από 4 φυλλάρια, φύλλα εναλλασσόμενα

 

 

 

 

 

There is currently no content classified with this term.