Κατασκευές με λίγη φαντασία

 

 

 

Σπίτια με δέντρα ή δέντρα για σπίτια;...

Το πρόβλημα

Πολλές φορές τα δέντρα αποτελούν μεγάλο πρόβλημα για τους αρχιτέκτονες και τους οικοδόμους. Οι κορμοί τις περισσότερες φορές είναι στρεβλοί ενώ οι ρίζες μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα στα θεμέλια, στο δίκτυο ύδρευσης και στο δίκτυο αποχέτευσης.

Οι λύσεις