Όταν η φύση δεν σταματά

 

 

Όταν τα δέντρα "καταπίνουν"

Εγκλωβισμένη καμπάνα σε δέντρο

Η αύξηση του δέντρου

Τα δέντρα εκτός από την αύξηση σε ύψος «πρωτογενείς καθ’ ύψος αύξηση» έχουν και την αύξηση κατά πάχος «δευτερογενείς κατά πάχος αύξηση». Με την αύξηση σε πάχος, μέσω, ενός ιστού, του κάμβιου δημιουργούν και το ξύλο. Το κάμβιο βρίσκεται ακριβώς μεταξύ του «φλοιού» και του «ξύλου», και κάθε χρόνο, κάθε άνοιξη δημιουργεί νέο «ξύλο» (ξύλωμα) και νέο «φλοιό» (φλοίωμα, ενώ υπάρχει και το φελλοφόρο κάμβιο που δημιουργεί μόνο νέο «φλοιό») προκαλώντας την αύξηση του «πάχους», της διαμέτρου, του κορμού.  

Δέντρα με μεγάλες αντοχές

Οι μορφές των δέντρων

Οι μορφές που έχουν τα δέντρα διαμορφώνονται ανάλογα με το είδος του δέντρου, την περιοχή εμφάνισής του (πχ. εντός ή εκτός δάσους), τις καιρικές συνθήκες. Στα πάρκα και στους κήπους οι μορφές των δέντρων και των θάμνων είναι συνήθως καθαρό αποτέλεσμα των κηπουρών ή της όποιας περιποίησής τους.

 

 

Το αποτέλεσμα

2014, μετά από τις πυρκαγιές του 2007 στον Ταΰγετο!!!

Μετά από επτά χρόνια, και τη μεγάλη πυρκαγιά στον Ταύγετο, η βλάστηση φαίνεται να καλύπτι τις πλαγιές του Ταΰγετου. Η ανάρρωση αργεί, καθώς το οικοσύστημα που καταστράφηκε δεν είναι προσαρμοσμένο σε πυρκαγιές (ελατόδασος). 

Επιβιώνει!!!

Μια δρυς επιβιώνει πάνω σε ένα μικρό λόφο... ή συγκρατεί το χώμα του λόφου, ώστε να μην "διαβρωθεί" και αυτός...

Η επιβίωση του πουρναριού μέσα στους αιώνες ! ! !

Κριτσά (περιοχή προς Οροπέδιο Καθαρού, Κρήτη)

Το πουρνάρι (Quercus coccifera) είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό είδος με πολλούς μηχανισμούς επιβίωσης:

- τα φύλλα διαθέτουν αγκάθια (παρυφές αγκαθωτά πριονωτές) έτσι ώστε να μην είναι εύκολη τροφή για τα ζώα. Μάλιστα όσο πιο πολύ βόσκηση υπάρχει, τόσο μικρότερα γίνονται τα φύλλα με μεγαλύτερα και πιο ισχυρά αγκάθια... Τα φύλλα που είναι στο εσωτερικό της κόμης και σε μεγάλο ύψος έχουν μικρότερα αγκάθια (γιατί δεν βόσκονται)!!!

- έχει ισχυρή πρεμνοβλαστική ικανότητα, δηλαδή βγάζει νεαρούς βλαστούς άμεσα, μετά την κοπή τους ή μετά από  πυρκαγιές κλπ.

Επιπτώσεις των βροχοπτώσεων...

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις του χειμώνα του 2014-2015, είχαν σαν αποτέλεσμα την αποκόλληση μικρών ή και μεγαλύτερων πλαγιών… μαζί με τα δέντρα!!! Πολλά από αυτά τα δέντρα έχουν, προς το παρόν, επιβιώσει… όπως οι δρυς (Quercus pubescens) της φωτογραφίας!!!

Pages