Όταν η φύση δεν σταματά

 

 

Όταν τα δέντρα "καταπίνουν"

Εγκλωβισμένη καμπάνα σε δέντρο

Η αύξηση του δέντρου

Τα δέντρα εκτός από την αύξηση σε ύψος «πρωτογενείς καθ’ ύψος αύξηση» έχουν και την αύξηση κατά πάχος «δευτερογενείς κατά πάχος αύξηση». Με την αύξηση σε πάχος, μέσω, ενός ιστού, του κάμβιου δημιουργούν και το ξύλο. Το κάμβιο βρίσκεται ακριβώς μεταξύ του «φλοιού» και του «ξύλου», και κάθε χρόνο, κάθε άνοιξη δημιουργεί νέο «ξύλο» (ξύλωμα) και νέο «φλοιό» (φλοίωμα, ενώ υπάρχει και το φελλοφόρο κάμβιο που δημιουργεί μόνο νέο «φλοιό») προκαλώντας την αύξηση του «πάχους», της διαμέτρου, του κορμού.  

Δέντρα με μεγάλες αντοχές

Οι μορφές των δέντρων

Οι μορφές που έχουν τα δέντρα διαμορφώνονται ανάλογα με το είδος του δέντρου, την περιοχή εμφάνισής του (πχ. εντός ή εκτός δάσους), τις καιρικές συνθήκες. Στα πάρκα και στους κήπους οι μορφές των δέντρων και των θάμνων είναι συνήθως καθαρό αποτέλεσμα των κηπουρών ή της όποιας περιποίησής τους.

 

 

Το αποτέλεσμα

Μετά τη δασική πυρκαγιά: προσαρμοσμένοι και μη τύποι βλάστησης

Επτά χρόνια μετά την πυρκαγιά (του 2007) σε ελατόδασος στον Ταΰγετο

 

Επιμέλεια – Κείμενο Ελένη Ψαρρέα

 

Οι δασικές πυρκαγιές

Η επιβίωση του πουρναριού μέσα στους αιώνες

Κριτσά (περιοχή προς Οροπέδιο Καθαρού, Κρήτη)

Το πουρνάρι

Το πουρνάρι (Quercus coccifera) είναι ένα από τα είδη με τη μεγαλύτερη εξάπλωση στην Ελλάδα. Είναι γνωστό κυρίως ως θάμνος, αλλά στην πραγματικότητα γίνεται δέντρο (με ύψος περίπου 20 μέτρα). Συνήθως παραμένει για πολλά χρόνια σε θαμνώδη μορφή λόγω βόσκησης ή πυρκαγιών.

Η ανθεκτικότητά του

Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό είδος (για αυτό και επιβιώνει στη βόσκηση και στις πυρκαγιές) με πολλούς μηχανισμούς επιβίωσης:

Οι αλλαγές στις χρήσεις γης και η εγκατάλειψη της υπαίθρου

παλιές αναβαθμίδες
πρόσοψη αναβαθμίδων που έχουν διαβρωθεί

 

Επιμέλεια – Κείμενο Κυριάκος Μπάμπε

 

Οι αλλαγές στις χρήσεις γης

Η φύση δεν εμποδίζεται με τίποτα!!!!!

Η φύση δεν σταματάει πουθενά: από εγκαταλελειμμένα αντικείμενα που εγκλωβίστηκαν σε δέντρα μέχρι και εγκαταλελείμμένα πλοία και σιδηροδρομικές γραμμές... 

Δείτε το βίντεο: