Μέσα απο τη φαντασία

Τα φυτά εξάπτουν τη φαντασία: μέσα από κινούμενα σχέδια, ταινίες και σύγχρονους μύθους...

 

Πως το εγκάρδιο ξεγελάει...

Η εντεριώνη

Το δέντρο κάθε χρόνο δημιουργεί τους αυξητικούς ή ετήσιους δακτύλίους. Οι δακτύλιοι αυτοί αποτελούνται από νεκρά κύτταρα και μόνο ο πιο εξωτερικό αυξητικός δακτύλιος αποτελείται από ζωντανά κύτταρα. Οι εσωτερικοί αυξητικοί δακτύλιοι σταδιακα μεταχρωματίζονται (αλλάζουν χρώμα), όχι όμως πάντα με ομοιόρφο τρόπο. Αυτό οφείλεται σε διάφορες ουσίες που γεμίζουν τα νεκρά κύτταρα. Αυτό το τμήμα των αυξητικών δακτυλίων ονομάζεται "εγκάρδιο" ενώ το εξωτερικό "σομφό" ξύλο.

Τα "παιχνίδια" του εγκάρδιου

Δέντρα σαν ζώα...

photo by Trust me, I'm a "Biologist"

Οι μορφές των δέντρων

Οι μορφές που έχουν τα δέντρα διαμορφώνονται ανάλογα με το είδος του δέντρου, την περιοχή εμφάνισής του (πχ. εντός ή εκτός δάσους), τις καιρικές συνθήκες. Στα πάρκα και στους κήπους οι μορφές των δέντρων και των θάμνων είναι συνήθως καθαρό αποτέλεσμα των κηπουρών ή της όποιας περιποίησής τους.

Το αποτέλεσμα

Δέντρα με φαντασία!

Οι μορφές των δέντρων

Οι μορφές που έχουν τα δέντρα διαμορφώνονται ανάλογα με το είδος του δέντρου, την περιοχή εμφάνισής του (πχ. εντός ή εκτός δάσους), τις καιρικές συνθήκες. Στα πάρκα και στους κήπους οι μορφές των δέντρων και των θάμνων είναι συνήθως καθαρό αποτέλεσμα των κηπουρών ή της όποιας περιποίησής τους.

 

 

Το αποτέλεσμα

Τα κουκουνάρια ένας καλός οιωνός... "στα όνειρα"

κουκουναριά, Pinus pinea (photo by www.uniprot.org)

Ο ονειροκρίτης

Στον ύπνο κάθε άνθρωπος βλέπει απίστευτα πάρα πολλά όνειρα που διαρκούν περίπου ένα έως κάποια δευτερόλεπτα. Λίγα από αυτά τα θυμάται. Ο ονειροκρίτης είναι ένας «οδηγός» για να εξηγήσει το νόημα που είχε κάθε όνειρο. Κάτι δηλαδή σαν το ωροσκόπιο αλλά για τα όνειρα.

Τα κουκουνάρια

Το πιο ισχυρό μαγικό ραβδι!

photo by xdesktopwallpapers.com

Το είδος

Η κουφοξυλιά (Sambucus nigra) είναι είδος που φύεται συνήθως κατά μήκος ρεμάτων και καναλιών. Οι καρποί της συλλέγονται και γίνονται εξαιρετικό γλυκό. Χαρακτηριστικό της κουφοξυλιάς είναι ότι έχει «κούφιο» ξύλο, αφού η εντεριώνη του γρήγορα χάνεται.

Το μαγικό ραβδί

Pages