αυτοφυή

Τα πιο κοινά φαρμακευτικά είδη στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα έχουν εντοπιστεί και καταγραφεί πάνω από 1000 διαφορετικά φαρμακευτικά είδη φυτών. Πολλά από αυτά χρησιμοποιούνται και στη διατροφή, όπως είναι το σταμναγκάθι. Κάποια χρησιμοποιούνται μόνο ως φαρμακευτικά (σε αφεψήματα κλπ.). Στο παρακάτω βίντεο παρουσιάζονται τα 10 πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα αυτοφυή φαρμακευτικά φυτά στην Ελλάδα που συλλέγονται από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα:

Κατάλογοί προστατευόμενων ειδών

Τα προστατευόμενα είδη σε όλη την Ελλάδα καθορίζονται από πληθώρα καταλόγων προστατευόμενων και απειλούμενων ειδών, που συνεχώς αλλάζουν, ανάλογα με τα αποτελέσματα των επιστημονικών ερευνών. Εκτός από το ΠΔ 67/1981 στα προστατευόμενα είδη περιλαμβάνονται και τα είδη που ανήκουν:

Κατάλογοί προστατευόμενων ειδών

Τα προστατευόμενα είδη σε όλη την Ελλάδα καθορίζονται από πληθώρα καταλόγων προστατευόμενων και απειλούμενων ειδών, που συνεχώς αλλάζουν, ανάλογα με τα αποτελέσματα των επιστημονικών ερευνών. Εκτός από το ΠΔ 67/1981 στα προστατευόμενα είδη περιλαμβάνονται και τα είδη που ανήκουν:

Αρμόδιες αρχές για την εκμετάλλευση των ειδών χλωρίδας

Αρμόδιες αρχές για την εκμετάλλευση των αυτοφυών ειδών είναι η Διεύθυνση Δασών, τα Δασαρχεία και οι Φορείς Διαχείρισης: