Είδη της Ελλάδας

Τα σημαντικότερα είδη της Ελλάδας!!!

Οι εύγευστες αγριοφράουλες

Άνθος αγριοφράουλας

Οι αγριοφράουλες

Οι αγριοφράουλες (Fragaria vesca) ή αλλιώς χαμοκέρασα ανήκουν στην ίδια οικογένεια (την οικογένεια Rosaceae) με τα βατόμουρα (Rubus), τις τριανταφυλλιές (Rosa), και πολλά φρουτοφόρα δέντρα (αχλαδιές, μηλιές κλπ.). Βρίσκονται εύκολα στα βουνά, συνήθως σε σχετικά σκιερές και με υψηλή υγρασία θέσεις.

Οι ιδιαιτερότητές της