Αγγειόσπερμα

Τα αγγειόσπερμα (Angiospermae) (αγγείο+σπέρμα) είναι συνήθως γνωστά ως «πλατύφυλλα» ή «ανθοφόρα» είδη, έννοιες που επιστημονικά δεν είναι ορθές. Περιλαμβάνουν το 85% των φυτών που υπάρχουν στη γη. Τα είδη των αγγειόσπερμων κατανέμονται σε 400 περίπου οικογένειες, 226.000 είδη και 2 βασικές κλάσεις τα Δικοτυλήδονα (Dicotyledones) και τα Μονοκοτυλήδονα (Monocotyledones).

Τα σκίτσα των ειδών έχουν σχεδιαστεί από τους Δασοπόνους Σταύρο Καρακωνσταντάκη (st.karakis@yahoo.gr) και Νικητούλα Ζαχαριουδάκη (nikizaxarioudaki@gmail.com) απόφοιτοι του Τμήματος Δασοπονίας & Δ.Φ.Π. Καρπενησίου. Τα πρότυπα, αποξηραμένα δείγματα φυλλάσονται στο Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.

 

Salix eleagnos (Ιτιά ελέαγνος)

Κλάση: Magnoliopsida, Τάξη: Malpighiales, Οικογένεια: Salicaceae

Salix eleagnos subsp. eleagnos Scop. (=S. incana Schrank) – Ιτιά ελέαγνος

 

Φυλλοβόλος θάμνος.

Φύλλα κατ’ εναλλαγή, απλά, έμμισχα, γραμμοειδή με παρυφές περιστραμμένες.

Άνθη μονογενή σε ίουλους

Καρπός κάψα γυμνή.

 

Salix caprea (Ιτιά αίγιος)

Κλάση: Magnoliatae (Dicotylidones), Τάξη: Malpighiales, Οικογένεια: Salicaceae

Salix caprea L. subsp. caprea – Ιτιά η αίγιος

 

Φυλλοβόλο δένδρο ή θάμνος. Φυτό δίοικο.

Φύλλα κατ’ εναλλαγή, απλά, έμμισχα, επιμήκη ωοειδή, μεγέθους 5-10 x 3-5 εκ., με κορυφή γυρτή προς τα πίσω και γκρίζο τρίχωμα στην κάτω επιφάνεια.

Robinia pseudacacia (Ακακία, ψευδακακία)

Απεικόνιση από τον Σταύρο Καρακωνσταντάκη

Κλάση: Magnoliopsida, Τάξη: Fabales, Οικογένεια: Fabaceae (Leguminosae)

Robinia pseudacacia L. – Ακακία, Ψευδακακία

Από τα λίγα «ξενικά» είδη δένδρων που απέκτησαν γρήγορα ελληνικό όνομα.

 

Φυλλοβόλο δένδρο.

Φύλλα κατ’ εναλλαγή, σύνθετα, με 9-21 ελλειψοειδή και ακρόκοιλα φυλλάρια. Παράφυλλα παραμορφωμένα σε αγκάθια.

Άνθη λευκά σε βότρεις.

Καρπός χέδρωπας, μήκους 5-10 εκ. κοκκινοκάστανος.

 

Quercus robur subsp. pedunculiflora (Δρυς ποδισκοφόρος)

Κλάση: Magnoliopsida, Τάξη: Fagales, Οικογένεια: Fagaceae

Quercus robur subsp. pedunculiflorα (Κ. Koch.) Menitsky (=Q. pedunculiflora Koch.) – Ποδισκοφόρος χνοώδης δρυς

 

Φυλλοβόλο δένδρο. Φυτό μόνοικο.

Φύλλα κατ’ εναλλαγή, απλά, έμμισχα (μίσχος έως 1 εκ.), λοβωτά, πτεροειδή, με βάση ωτοειδή ή καρδιοειδή, μήκους 8-15 εκ., χνουδωτά.

Άνθη μονογενή. Αρσενικά σε ίουλους, θηλυκά μοναχικά ή ανά 2-5.

Quercus pubescens (Δρυς χνοώδης)

Κλάση: Magnoliopsida, Τάξη: Fagales, Οικογένεια: Fagaceae

Quercus pubescens Willd. (=Q. lanuginosa Thuill, Q. brachyphylla Kotscy)Δρυς χνοώδης

Τα είδη δρυος (Q. pubescens, Q. frainetto, Q. petraea και Q. cerris) ήταν τόσο σημαντικά γιατους ανθρώπους της υπαίθρου που, σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, αποκαλούνται "δέντρος".

 

Φυλλοβόλο δένδρο. Φυτό μόνοικο. Οφθαλμοί πυκνά τριχωτοί με αστερόμορφες τρίχες.

Quercus petraea subsp. polycarpa (Δρυς απόδισκη)

Κλάση: Magnoliopsida, Τάξη: Fagales, Οικογένεια: Fagaceae

Quercus petraea subsp. polycarpa (Schur) Soo (=Q. dalechampii Ten.) – Δρυς απόδισκη

Τα είδη δρυος (Q. pubescens, Q. frainetto, Q. petraea και Q. cerris) ήταν τόσο σημαντικά γιατους ανθρώπους της υπαίθρου που, σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, αποκαλούνται "δέντρος".

 

Φυλλοβόλο δένδρο. Φυτό μόνοικο.

Quercus frainetto (Δρυς πλατύφυλλη)

Κλάση: Magnoliopsida, Τάξη: Fagales, Οικογένεια: Fagaceae

Quercus frainetto Ten. (=Q. conferta Kit.) – Δρυς πλατύφυλλη

Τα είδη δρυος (Q. pubescens, Q. frainetto, Q. petraea και Q. cerris) ήταν τόσο σημαντικά για τους ανθρώπους της υπαίθρου που, σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, αποκαλούνται "δέντρος".

 

Φυλλοβόλο δένδρο. Φυτό μόνοικο.

Quercus coccifera (πουρνάρι, πρίνος, κατσοπρίνι)

Κλάση: Magnoliopsida, Τάξη: Fagales, Οικογένεια: Fagaceae

Quercus coccifera L. Πουρνάρι, Πρίνος, Κατσοπρίνι

 

Αειθαλές δένδρο ή θάμνος. Φυτό μόνοικο.

Φύλλα κατ’ εναλλαγή, απλά, έμμισχα, μεγέθους 1,5-4 Χ 0,5-2,5 εκ., με παρυφές πριονωτά αγκαθωτές. Τα εσωτερικά και ανώτερα φύλλα του πουρναριού μπορεί να έχουν μικρότερα ή και να μην έχουν αγκάθια.

Populus tremula (Λεύκη τρέμουσα)

Κλάση: Magnoliopsida, Τάξη: Malpighiales, Οικογένεια: Salicaceae

Populus tremula L. – Λεύκη τρέμουσα

Η λεύκη αυτή ονομάζεται «τρέμουσα» καθώς λόγω του σχεδιασμού των φύλλών της (μεγάλος και πεπλατυσμένος μίσχος, μικρά φύλλα), στον παραμικρό αέρα, το δέντρο φαίνεται να κινείται (να τρέμει) πολύ έντονα!

 

Φυλλοβόλο δένδρο. Φυτό μόνοικο.

Φύλλα κατ’ εναλλαγή, απλά, σχεδόν κυκλικά, με ακανόνιστα οδοντωτές παρυφές.

Populus nigra (Λεύκη μαύρη)

Κλάση: Magnoliopsida, Τάξη: Malpighiales, Οικογένεια: Salicaceae

Populus nigra L. – Λεύκη μαύρη

Υβρίδια και κλώνοι του είδους (με συνήθως μεγάλου ελάσματος φύλλα) χρησιμοποιούνται ως καλλωπιστικά ή για λευκοκαλλιέργειες («καβάκια»).

 

Φυλλοβόλο δένδρο. Φυτό δίοικο.

Φύλλα κατ’ εναλλαγή, απλά, έμμισχα, δελτοειδή έως ρομβοειδή, παρυφές λεπτά οδοντωτές, μεγέθους 5-10 Χ 3-6 εκ.

Άνθη μονογενή σε ίουλους.

Pages