Αγγειόσπερμα

Τα αγγειόσπερμα (Angiospermae) (αγγείο+σπέρμα) είναι συνήθως γνωστά ως «πλατύφυλλα» ή «ανθοφόρα» είδη, έννοιες που επιστημονικά δεν είναι ορθές. Περιλαμβάνουν το 85% των φυτών που υπάρχουν στη γη. Τα είδη των αγγειόσπερμων κατανέμονται σε 400 περίπου οικογένειες, 226.000 είδη και 2 βασικές κλάσεις τα Δικοτυλήδονα (Dicotyledones) και τα Μονοκοτυλήδονα (Monocotyledones).

Τα σκίτσα των ειδών έχουν σχεδιαστεί από τους Δασοπόνους Σταύρο Καρακωνσταντάκη (st.karakis@yahoo.gr) και Νικητούλα Ζαχαριουδάκη (nikizaxarioudaki@gmail.com) απόφοιτοι του Τμήματος Δασοπονίας & Δ.Φ.Π. Καρπενησίου. Τα πρότυπα, αποξηραμένα δείγματα φυλλάσονται στο Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.

 

Populus alba (Λεύκη λευκή)

Κλάση: Magnoliopsida, Τάξη: Malpighiales, Οικογένεια: Salicaceae

Populus alba L. – Λεύκη λευκή

 

Φυλλοβόλο δένδρο. Φυτό δίοικο. Φλοιός λευκός.

Είδος με διφυλλία. Φύλλα κατ’ εναλλαγή, απλά, έμμισχα. Τα φύλλα των βραχυκλαδίων ωοειδή, κολπωτά οδοντωτά, με λευκό επίχρισμα στην κάτω επιφάνεια. Τα φύλλα των μακρυκλαδίων παλαμοειδή, με πυκνό λευκό τρίχωμα στην κάτω επιφάνεια.

Άνθη μονογενή σε ίουλους.

Platanus orientalis (πλάτανος)

Κλάση: Magnoliatae (Dicotylidones), Τάξη: Proteales, Οικογένεια: Platanaceae

Platanus orientalis L. – Πλάτανος ανατολικός

 

Φυλλοβόλο δένδρο. Στην Κρήτη εμφανίζεται η ποικιλία Platanus orientalis var. cretica Dode, που είναι αειθαλή δένδρα.

Φύλλα απλά, κατ’ εναλλαγή, έμμισχα (με τη βάση του μίσχου πεπλατυσμένη), παλαμοσχιδή 5-7λοβα με λοβούς που φτάνουν σχεδόν ως τη μέση του φύλλου, 10-20 εκ.. Παρυφές λοβών οδοντωτές.

Pistacia terebinthus (Κοκορεβυθιά, τερεβυνθιά)

Κλάση: Magnoliatae (Dicotylidones), Τάξη: Sapindales, Οικογένεια: Anacardiaceae

Pistacia terebinthus L. – Κοκορεβυθιά, τερεβινθιά

 

Αειθαλής θάμνος, μερικές φορές και δέντρο.

Φύλλα κατ’ εναλλαγή, πτεροειδώς σύνθετα, περιττόληκτα, δερματώδη.

Άνθη μονογενή σε φόβες.

Καρπός δρύπη.

 

Εξάπλωση στις παραμεσόγειες περιοχές. Στην Ελλάδα στην ευμεσογειακή και παραμεσογειακή ζώνη βλάστησης.

Pistacia lentiscus (Σχίνος)

Κλάση: Magnoliopsida, Τάξη: Sapindales, Οικογένεια: Anacardiaceae

Pistacia lentiscus L. – Σχίνος

 

Αειθαλής θάμνος, μερικές φορές και δέντρο.

Φύλλα κατ’ εναλλαγή, πτεροειδώς σύνθετα, αρτιόληκτα, δερματώδη. Μίσχος πτερυγιοφόρος.

Άνθη μονογενή, σε σταχυόμορφους βότρεις.

Καρπός δρύπη.

 

Paliurus spina-christi (Παλιούρι, αγκάθι του Χριστού)

Κλάση: Magnoliopsida, Τάξη: Rosales, Οικογένεια: Rhamnaceae

Paliurus spina-christi Miller (Παλιούρι, αγκάθι του Χριστού)

Όπως υποδηλώνει και το όνομα του είδους, φαίνεται ότι με τα κλαδιά αυτού του είδους έγινε το αγκάθινο στεφάνι του Χριστού. Στην πραγματικότητα το πιο πιθανό είδος που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία του αγκάθινου στεφανιού είναι το Euphorbia milii.

 

Ostrya carpinifolia (Οστρυά)

Κλάση: Magnoliopsida, Τάξη: Fagales, Οικογένεια: Corylaceae

Ostrya carpinifolia Scop. – Οστρυά καρπινόφυλλη

 

Φυλλοβόλο δένδρο. Φυτό μόνοικο.

Φύλλα κατ’ εναλλαγή, απλά, έμμισχα, ωοειδή, διπλά πριονωτά, με νεύρα που καταλήγουν στα πριόνια.

Άνθη μονογενή. Τα αρσενικά σε ίουλους, τα θηλυκά σε ιουλόμορφα διχάσια.

Καρπός κάρυο μέσα σε σακκουλοειδές περίβλημα.

 

Nerium oleander (Πικροδάφνη)

Κλάση: Magnoliopsida, Τάξη: Gentianales, Οικογένεια: Apocynaceae

Nerium oleander L. – Πικροδάφνη

 

Αειθαλής θάμνος.

Φύλλα ανά τρία σε σπόνδυλους, απλά, βραχύμισχα, λογχοειδή, μεγέθους  6-15 Χ 1,5-3 εκ.

Άνθη μονογενή. Τα αρσενικά σε ίουλους, τα θηλυκά σε ιουλόμορφα διχάσια.

Άνθη αρρενοθήλεα, ροδόχρωμα ή λευκά.

Καρπός κάψα, δερματώδης, επιμήκης κυλινδρική, με σπέρματα τριχωτά.

 

Myrtus communis (Μυρτιά, μυρσίνη)

Κλάση: Magnoliopsida, Τάξη: Myrtales, Οικογένεια: Myrtaceae

Myrtus communis L. – Μυρτιά, Μυρσίνη

 

Αειθαλής θάμνος.

Φύλλα αντίθετα, απλά, σχεδόν άμισχα, δερματώδη, λειόχειλα, οξυκόρυφα.

Άνθη λευκά, πάνω σε μικρό ποδίσκο.

Καρπός ραγόμορφος, γαλανόμαυρος.

 

Εξάπλωση στη ΝΔ Ευρώπη και τη Μεσόγειο. Στην Ελλάδα στην ευμεσογειακή ζώνη βλάστησης.

 

Laurus nobilis (Δάφνη ευγενής)

Κλάση: Magnoliopsida, Τάξη: Laurales, Οικογένεια: Lauraceae

Laurus nobilis L. – Δάφνη ευγενής, Απολλώνια δάφνη

 

Αειθαλής θάμνος ή δένδρο.

Φύλλα κατ’ εναλλαγή, απλά, βραχύμισχα, δερματώδη, λειόχειλα, με κυματιστές παρυφές, μεγέθους 5-10 Χ 2-4 εκ.. Όταν συνθλίβονται είναι αρωματικά.

Άνθη μονογενή ή αρρενοθήλεα, πρασινωπά, σε ταξιανθία σκιάδιο.

Καρπός δρύπη, ελλειψοειδής, μαύρη, γυαλιστερή.

 

Juglans regia (Καρυδιά βασιλική)

Κλάση: Magnoliopsida, Τάξη: Fagales, Οικογένεια: Juglandaceae

Juglans regia L. - Καρυδιά βασιλική

 

Φυλλοβόλο δένδρο. Φυτό μόνοικο.

Φύλλα κατ’ εναλλαγή, πτεροειδώς σύνθετα, περιττόληκτα,. Φυλλάρια μεγάλα, μεγέθους 5-11 Χ 3-8 εκ., σε 6-8 ζεύγη, το κορυφαίο μεγαλύτερο από όλα.

Άνθη μονογενή σε ίουλους.

Καρπός δρύπη.

 

Πιθανόν να εισήχθη από την ανατολή στην Ελλάδα πριν 3000 χρόνια. Σήμερα εξαπλώνεται σε όλη τη χώρα.

 

Pages