Αγγειόσπερμα

Τα αγγειόσπερμα (Angiospermae) (αγγείο+σπέρμα) είναι συνήθως γνωστά ως «πλατύφυλλα» ή «ανθοφόρα» είδη, έννοιες που επιστημονικά δεν είναι ορθές. Περιλαμβάνουν το 85% των φυτών που υπάρχουν στη γη. Τα είδη των αγγειόσπερμων κατανέμονται σε 400 περίπου οικογένειες, 226.000 είδη και 2 βασικές κλάσεις τα Δικοτυλήδονα (Dicotyledones) και τα Μονοκοτυλήδονα (Monocotyledones).

Τα σκίτσα των ειδών έχουν σχεδιαστεί από τους Δασοπόνους Σταύρο Καρακωνσταντάκη (st.karakis@yahoo.gr) και Νικητούλα Ζαχαριουδάκη (nikizaxarioudaki@gmail.com) απόφοιτοι του Τμήματος Δασοπονίας & Δ.Φ.Π. Καρπενησίου. Τα πρότυπα, αποξηραμένα δείγματα φυλλάσονται στο Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.

 

Ilex aquifolium (Αρκουδοπούρναρο)

Κλάση: Magnoliopsida, Τάξη: Aquifoliales, Οικογένεια: Aquifoliaceae

Ilex aquifolium L. – Αρκουδοπούρναρο

 

Αειθαλής θάμνος.

Φύλλα κατ’ εναλλαγή, απλά, έμμισχα, δερματώδη, 5-12 εκ., αγκαθωτά πριονωτά ή και λειόχειλα.

Άνθη μονογενή, λευκά.

Καρπός ραγόμορφη δρύπη, σφαιρική, κόκκινη.

 

Εξάπλωση στη Δ και Ν Ευρώπη, Β Αφρική, Ανατολία και Β Ιράκ. Σε όλη την Ελλάδα, φυτεμένο ή συνήθως μέσα σε δάση οξιάς.

 

Crataegus (Κράταιγος)

Μικρά δένδρα ή θάμνοι συνήθως ακανθώδη. Φύλλα κατ’ εναλλαγή, απλά, πτεροσχιδή πριονωτά. Άνθη αρρενοθήλεα, λευκά ή ροδόχρωμα, σε σκιαδόμορφες φόβες. Καρπός δρυπόμορφος. Στην Ελλάδα εμφανίζονται επτά είδη και τρία υποείδη, με πιο κοινό το Crataegus monogyna (Κλάση: Magnoliopsida, Τάξη: Rosales, Οικογένεια: Rosaceae).

 

Τοπικές ονομασίες

Όρεινή Χαλκιδική: Βουζιά, Κρήτη: Τρικοκκιά

 

Δείτε περισσότερα

Φαρμακευτικές ιδιότητες: http://wi-fi-votaniki.net/node/655

Cotinus coggygria (Χρυσοξυλιά)

Κλάση: Magnoliopsida, Τάξη: Sapindales, Οικογένεια: Anacardiaceae

Cotinus coggygria Scop. (=Rhus cotinus L.) – Χρυσοξυλιά

Το ελληνικό όνομα του είδους οφείλεται στο "χρυσαφί" χρώμα που έχει το εσωτερικό του ξύλου, δηλ. το εγκάρδιο!

 

Φυλλοβόλος θάμνος.

Φύλλα κατ’ εναλλαγή, απλά, έμμισχα, αντίστροφα ωοειδή, λειόχειλα.

Άνθη πολύγαμα, σε αραιές φόβες, με μεγάλους νηματοειδείς ποδίσκους.

Corylus avellana (Λεπτοκαρυά)

Κλάση: Magnoliopsida, Τάξη: Fagales, Οικογένεια: Corylaceae

Corylus avellana L. – Λεπτοκαρυά

 

Φυλλοβόλος θάμνος. Φυτό μόνοικο.

Φύλλα κατ’ εναλλαγή, απλά, με μικρό (μήκους 4-17 χιλ.) μίσχο που φέρει μεγάλες αδενώδεις και μικρές απλές τρίχες, πλατιά ωοειδή, μήκους 5-10 εκ., με αδενώδεις τρίχες και στις δυο επιφάνειες, με βάση καρδιόμορφη, διπλά πριονωτά ή και ελαφρά έλλοβα.

Άνθη μονογενή. Αρσενικά σε ιουλόμορφα διχάσια, θηλυκά σε διχάσια.

Colutea arborescens (Φούσκα)

Κλάση: Magnoliopsida, Τάξη: Fabales, Οικογένεια: Fabaceae (Leguminosae)

Colutea arborescens L. - Φούσκα

 

Φυλλοβόλος θάμνος.

Φύλλα κατ’ εναλλαγή, σύνθετα πτεροειδή με 3-6 ζεύγη φυλλαρίων, περιττόληκτα, με φυλλάρια ελλειψοειδή ως αντίστροφα ωοειδή, μεγέθους 1,5-3 Χ 1-2 εκ., ελαφρά ακρόκοιλα.

Άνθη αρρενοθήλεα, κίτρινα, ανά 3-8 σε βότρεις, που ξεκινούν από τη βάση των φύλλων και ο ποδίσκος είναι μικρότερος από το αντίστοιχο φύλλο.

Clematis vitalba (Κλέματις λευκάμπελη)

Κλάση: Magnoliopsida, Τάξη: Ranunculales, Οικογένεια: Ranunculaceae

Clematis vitalba L. – Κλεματίς λευκάμπελη

 

Φυλλοβόλος αναρριχώμενος θάμνος.

Φύλλα αντίθετα, σύνθετα, πτερωτά, με συνήθως 5 φυλλάρια, έμμισχα, πριονωτά.

Άνθη αρρενοθήλεα, πιληματώδη, σε φόβες.

Καρπός αχαίνιο, καστανό, με τρίχωμα και με φτερωτή ουρά στην κορυφή.

 

Cercis siliquastrum (Κουτσουπιά)

Κλάση: Magnoliopsida, Τάξη: Fabales, Οικογένεια: Fabaceae (Leguminosae)

Cercis siliquastrum L. - Κουτσουπιά

 

Φυλλοβόλο δένδρο ή θάμνος.

Φύλλα κατ’ εναλλαγή, απλά, έμμισχα, νεφροειδή, μήκους 7-12 εκ., λειόχειλα, με καρδιοειδή βάση.

Άνθη αρρενοθήλεα, ροδόχρωμα, σε βραχείς, βοτρυόμορφες ταξιανθίες.

Καρπός χέδρωπας κοκκινοκάστανος πιεσμένος.

 

Ceratonia siliqua (Χαρουπιά, Ξυλοκερατιά)

Κλάση: Magnoliopsida, Τάξη: Fabales, Οικογένεια: Fabaceae (Leguminosae)

Ceratonia siliqua L. - Χαρουπιά, Ξυλοκερατιά

 

Αειθαλές δένδρο.

Φύλλα κατ’ εναλλαγή, δερματώδη, πτεροειδώς σύνθετα, αρτιόληκτα με 2-5 ζεύγη φυλλαρίων.

Άνθη αρρενοθήλεα ή αρσενικά, σε βότρεις.

Καρπός χέδρωπας, μεγάλος, μήκους 12-20 εκ., δερματώδης.

 

Εξάπλωση στις παραμεσόγειες περιοχές. Στην Ελλάδα στην ευμεσογειακή ζώνη βλάστησης.

 

Celtis australis (Κέλτις νότια)

Κλάση: Magnoliopsida, Τάξη: Rosales, Οικογένεια: Ulmaceae

Celtis australis L. (Κέλτις η νότια)

 

Φυλλοβόλο δένδρο.

Φύλλα κατ’ εναλλαγή, απλά, δίσειρα, έμμισχα, ελλειψοειδή έως ωοειδή με τρία κύρια νεύρα που ξεκινούν από τη βάση του φύλλου, πριονωτό, έντονα οξύληκτο, με βάση ασύμμετρη.

Άνθη αρρενοθήλεα.

Καρπός δρύπη.

 

Pages