Αγγειόσπερμα

Τα αγγειόσπερμα (Angiospermae) (αγγείο+σπέρμα) είναι συνήθως γνωστά ως «πλατύφυλλα» ή «ανθοφόρα» είδη, έννοιες που επιστημονικά δεν είναι ορθές. Περιλαμβάνουν το 85% των φυτών που υπάρχουν στη γη. Τα είδη των αγγειόσπερμων κατανέμονται σε 400 περίπου οικογένειες, 226.000 είδη και 2 βασικές κλάσεις τα Δικοτυλήδονα (Dicotyledones) και τα Μονοκοτυλήδονα (Monocotyledones).

Τα σκίτσα των ειδών έχουν σχεδιαστεί από τους Δασοπόνους Σταύρο Καρακωνσταντάκη (st.karakis@yahoo.gr) και Νικητούλα Ζαχαριουδάκη (nikizaxarioudaki@gmail.com) απόφοιτοι του Τμήματος Δασοπονίας & Δ.Φ.Π. Καρπενησίου. Τα πρότυπα, αποξηραμένα δείγματα φυλλάσονται στο Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.

 

Castanea sativa (Καστανιά)

Κλάση: Magnoliopsida, Τάξη: Fagales, Οικογένεια: Fagaceae

Castanea sativa Miller - Καστανιά

                   

Φυλλοβόλο δένδρο. Φυτό μόνοικο.

Φύλλα κατ’ εναλλαγή, απλά, δίσειρα, έμμισχα, επιμήκη ελλειψοειδή, μεγέθους 12-20 Χ 3-6 εκ., με παρυφές πριονωτές που καταλήγουν σε ακίδα. Κάθε νεύρο του φύλλου καταλήγει σε πριόνι.

Άνθη μονογενή σε σταχυόμορφες ταξιανθίες.

Carpinus orientalis (Γαύρος ανατολικός)

Κλάση: Magnoliopsida, Τάξη: Fagales, Οικογένεια: Corylaceae

Carpinus orientalis subsp. orientalis Miller - Γαύρος ανατολικός

                   

Φυλλοβόλο δένδρο. Φυτό μόνοικο.

Φύλλα κατ’ εναλλαγή, απλά, έμμισχα, ωοειδή, μήκους 5-7 εκ., διπλά πριονωτά, με νεύρα που καταλήγουν στα πριόνια.

Άνθη μονογενή. Τα αρσενικά σε ίουλους, τα θηλυκά σε ιουλόμορφα διχάσια.

Betula pendula (Σημύδα κρεμοκλαδής)

Κλάση: Magnoliopsida, Τάξη: Fagales, Οικογένεια: Betulaceae

Betula pendula Roth (=B. verrucosa Ehrh.) - Σημύδα κρεμοκλαδής

«Κρεμοκλαδής» γιατί κρέμονται τα κλαδιά!

 

Φυλλοβόλο δένδρο. Φυτό μόνοικο. Φωτόφιλο είδος, με λευκό φλοιό που απολεπίζεται σαν πάπυρος.

Φύλλα κατ’ εναλλαγή, απλά, έμμισχα, τριγωνικά έως ρομβοειδή, έντονα οξύληκτα, με παρυφές διπλά πριονωτές. Νεύρα καταλήγουν στα πριόνια του φύλλου.

Arbutus unedo (Κουμαριά)

Κλάση: Magnoliatae (Dicotylidones), Τάξη: Ericales, Οικογένεια: Ericaceae

Arbutus unedo L. – Κουμαριά

 

Αειθαλής θάμνος.

Φύλλα κατ’ εναλλαγή, απλά, βραχύμισχα, επιμήκη λογχοειδή ως ελλειψοειδή, μήκους 5-10 εκ., πριονωτά.

Άνθη αρρενοθήλεα, λευκά ή ροδόχρωμα σε βοτρυόμορφες ταξιανθίες.

Καρπός ράγα, διαμέτρου 15-20 χιλ., εξωτερικά κοκκώδης, κόκκινη, εδώδιμη (κούμαρα).

 

Arbutus andrachne (Γλυστροκουμαριά)

Κλάση: Magnoliopsida, Τάξη: Ericales, Οικογένεια: Ericaceae

Arbutus andrachne L. - Γλιστροκουμαριά

 

Αειθαλής θάμνος. Βλαστός λείος κοκκινόχρωμος.

Φύλλα κατ’ εναλλαγή, απλά, έμμισχα, πλατιά ωοειδή, μήκους 5-10 εκ., συνήθως λειόχειλα.

Άνθη αρρενοθήλεα, λευκά ή ροδόχρωμα σε βοτρυόμορφες ταξιανθίες.

Καρπός ράγα, διαμέτρου 10-15 χιλ., εξωτερικά κοκκώδης, κοκκινοκάστανος.

 

Aesculus hippocastanum (Ιπποκαστανιά)

Κλάση: Magnoliopsida, Τάξη: Sapindales, Οικογένεια: Hippocastanaceae

Aesculus hippocastanum L. – Ιπποκαστανιά

 

Φυλλοβόλο δένδρο.

Φύλλα αντίθετα, σύνθετα παλαμοειδή, έμμισχα, με 5-φυλλάρια, αντίστροφα ωοειδή, πριονωτά.

Άνθη πολύγαμα, σε φόβες.

Καρπός κάψα, αγκαθωτή, με 1-2 σπέρματα.

 

Ενδημικό των Βαλκανίων. Σε βουνά της ηπειρωτικής Ελλάδας.

 

Δείτε περισσότερα

Acer pseudoplatanus (Σφενδάμι ψευδοπλάτανο)

Κλάση: Magnoliopsida, Τάξη: Sapindales, Οικογένεια: Aceraceae

Acer pseudoplatanus L. – Σφένδαμι ψευδοπλάτανο

 

Φυλλοβόλο δένδρο.

Φύλλα σταυρωτά αντίθετα, απλά, έμμισχα, μήκους 8-16 εκ., παλαμοειδώς λοβωτά, με 5(-7) λοβούς. Λοβοί και κόλποι οξείς. Νεύρα στην κάτω επιφάνεια κίτρινα, τριχωτά.

Άνθη σε βότρεις.

Καρπός πτερυγιοφόρο κάρυο που τα πτερύγια σχηματίζουν οξεία γωνία.

 

Acer platanoides (Σφενδάμι πλατανοειδές)

Κλάση: Magnoliopsida, Τάξη: Sapindales, Οικογένεια: Aceraceae

Acer platanoides L. – Σφενδάμι πλατανόειδες

 

Φυλλοβόλο δένδρο.

Φύλλα σταυρωτά αντίθετα, απλά, έμμισχα, μεγέθους 8-12 Χ 9-13 εκ., παλαμοειδώς λοβωτά, με 5(-7) λοβούς. Λοβοί οξείς που καταλήγουν σε ακίδα. Στην κάτω επιφάνεια του φύλλου υπάρχει τρίχωμα στις γωνίες των νεύρων. Τα πλευρικά νεύρα και ο μίσχος όταν κοπούν βγάζουν γαλακτώδη χυμό.

Acer monspessulanum (Σφενδάμι του Μονπελιέ)

Κλάση: Magnoliopsida, Τάξη: Sapindales, Οικογένεια: Aceraceae
Acer monspessulanum L. – Σφενδάμι μονσπεσουλάνο

Φυλλοβόλο δένδρο. 
Φύλλα σταυρωτά αντίθετα, απλά, έμμισχα, μεγέθους 3-6 Χ 4-7 εκ., λοβωτά, με 3 λοβούς. Λοβοί λειόχειλοι, σπάνια οδοντωτοί. 

Λοβοί οξείς που καταλήγουν σε ακίδα. Στην κάτω επιφάνεια του φύλλου υπάρχει τρίχωμα στις γωνίες των νεύρων. Τα πλευρικά νεύρα και ο μίσχος όταν κοπούν βγάζουν γαλακτώδη χυμό. 

Άνθη σε βραχυπόδισκους κόρυμβους. 

Acer hyrcanum (Σφενδάμι υρκάνιο)

Κλάση: Magnoliopsida, Τάξη: Sapindales, Οικογένεια: Aceraceae

Acer hyrcanum Frisch. & Mey – Σφενδάμι υρκάνιο

 

Φυλλοβόλο δένδρο.

Φύλλα σταυρωτά αντίθετα, απλά, έμμισχα, μεγέθους 5-12 Χ 5-10 εκ., παλαμοειδώς λοβωτά με 3(-5) λοβούς. Λοβοί μέχρι το πολύ τη μέση του φύλλου, αμβλυκόρυφοι ή οξυκόρυφοι, με παράλληλες παρυφές. Κάτω επιφάνεια του φύλλου πυκνά τριχωτή ή με τρίχωμα στις γωνίες των νεύρων.

Pages