Τα ανώτερα φυτά και τα σπέρματά τους (και όχι οι σπόροι τους)

Η διάκριση

Μέσα στο Βασίλειο των Φυτών διακρίνονται αθροίσματα, όπως είναι τα βρυόφυτα (τα βρύα), τα λειχενόφυτα (οι λειχήνες), τα φυκόφυτα (τα φύκια), τα πτεριδόφυτα (οι φτέρες) και τα σπερματόφυτα (σχεδόν όλα τα πλατύφυλλα και κωνοφόρα). Βασικό κριτήριο διάκρισής τους είναι ο τρόπος αναπαραγωγής τους, όπως πχ. και στα ζώα: τα πουλιά κάνουν αυγά και τα κλωσάνε, τα ψάρια απλά ρίχνουν τα αυγά τους κάπου ενώ τα θηλαστικά κρατούν το έμβρυο για λίγο χρονικό διάστημα «στην κοιλιά» τους και μετά το θηλάζουν κιόλας.  

Τα ανώτερα φυτά

Τα ανώτερα φυτά (vascular plants, τραχεόφυτα) είναι αυτά τα οποία έχουν τον καλύτερο μηχανισμό αναπαραγωγής και κυρίως επιβίωσης του απόγονού τους. Ανώτερα φυτά είναι τα σπερματόφυτα, τα οποία έχουν σπέρματα (που βρίσκονται μέσα στους καρπούς) και όχι «σπόρους» όπως συνήθως λέει όλος ο κόσμος στην καθημερινότητά του (πχ. τα σπέρματα της ντομάτας, της πιπεριάς, του καρπουζιού και όχι οι «σπόροι», τα «κουκούτσια»). Αντίστοιχα, στα ζώα, τα ανώτερα είναι τα θηλαστικά που προστατεύουν τον απόγονό τους (το έμβρυο) με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

 

Πηγές – Άρθρα – Πληροφορίες

 https://en.wikipedia.org/ [Πρόσβαση 7/1/2017]

http://www.newworldencyclopedia.org/ [Πρόσβαση 7/1/2017]

 

Επιμέλεια – Κείμενο Δέσποινα Γεροντίδη

Orchis apifera

Tags: 

Αλμπουμ Ορισμων: