Πως μπορεί να αποκτήσει όνομα ένα φυτό…

Η ιστορία - μύθος

Στην Σκύρο, στα βράχια που βρίσκονται στη νοτιοανατολική μεριά του νησιού κάποιοι από τους ποιο γνωστούς Έλληνες Συστηματικούς Βοτανικούς βρήκαν ένα νέο είδος… Φτάνοντας στη Χώρα της Σκύρου, βγήκαν για φαγητό αρκετά προβληματισμένοι για το είδος. Ήταν σίγουροι ότι ήταν κάποιο νέο ανακαλυφθέν είδος… Το γένος σίγουρα ήταν Aethionema. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στη νέα ονομασία: έβαλαν το φυτό, που είχαν συλλέξει, σε ένα μπουκάλι, στο κέντρο του τραπεζιού και η συζήτηση άναψε…

Πως προέκυψε το όνομα

Καθώς η συζήτηση είχε ανάψει, κάποιος παρατήρησε το μπουκάλι στο οποίο είχαν τοποθετήσει το φυτό για να το βλέπουν… τη νέα επιτυχία. Ρετσίνα, ήταν ένα μπουκάλι ρετσίνας, και το όνομα: Aethionema retsina!

Η ονοματολογία

Το κάθε νέο είδος που ανακαλύπτεται παίρνει το επιστημονικό του όνομα βάση της οικογένειας και του γένους που ανήκει. Η ονομασία μπορεί να είναι υποκειμενική και εξαρτάται άμεσα από αυτόν που ανακάλυψε το νέο είδος. Η κατοχύρωση όμως του ονόματος, όπως και της ανακάλυψης νέου είδους, υπόκειται σε κάποιες διαδικασίες που προέρχονται από διεθνείς κανόνες, τον Κώδικά Ονοματολογίας.

 

Πηγές – Άρθρα – Πληροφορίες

Καλτσής Α., Κουτσοβούλου Κ. & Θάνο Α.Κ. 2009. Aethionema retsina Phitos & Snogerup. Στο: Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων & Απελούμενων Φυτών της Ελλάδας (Φοίτος Δ., Κωνσταντινίδης Θ. & Καμάρη Γ. εκδ.). Ελληνική Βοτανική Εταιρία, Τόμος 1: 53-55.

eol.org/pages [Πρόσβαση 18/2/2016]

https://portals.iucn.org [Πρόσβαση 18/2/2016]

http://www.skyroslife.gr/ [Πρόσβαση 18/2/2016]

en.wikipedia.org [Πρόσβαση 18/2/2016]

Κάτοικοι της Σκύρου

 

Επιμέλεια – Κείμενο Χριστίνα Νίνου

Άνθη της Aethionema retsina (photo by http://www.skyroslife.gr/)

File: